x

Search the Findwise web

Findwise + EVRY. Mot nya höjder med sök, analys och kognitiva tjänster

Wise Way

Findwise hållbarhetsagenda
Wise Way. Findwise Sustainability Agenda

Findwise vill bidra till en mer hållbar värld. Det är viktigt för oss att ta ansvar för våra miljömässiga- och sociala fotavtryck. Med vår hållbarhetsagenda Wise Way arbetar vi med ett antal initiativ som syftar till att skapa positiv inverkan. Vi tror på hållbar tillväxt och har ett långsiktigt perspektiv på hållbarhetsfrågor.

Miljö

Jordens resurser är begränsade och naturens förmåga att hantera den stress som mänsklig aktivitet orsakar är begränsad. För att förhindra förorening och minska miljöpåverkan som våra verksamheter genererar arbetar vi med olika åtgärder, från att beräkna och minska klimatpåverkan från affärsresor till att ha vårt huvudkontor miljöcertifierat.

Jämställdhet

Vårt arbete med jämställdhet fokuserar på jämställdhet mellan kön och mångfaldsfrågor. Vi vill se en större mångfald i vårt företag men även bidra till att hela IT-branschen blir mer diversifierad. För att kunna växa hållbart, som samhälle och bransch, behöver vi människor med ett brett spektrum av perspektiv för att hitta olika lösningar. Därför är vi involverade i initiativ som Pepp och We_change som syftar till att få ungdomar med olika bakgrund intresserade av IT, programmering och teknik.

Sponsorskap

Findwise stödjer kontinuerligt organisationerna Hand in Hand och Computer Education in Southern Africa (CESA) som arbetar med utvecklingsarbete inom entreprenörskap, datorutbildning och för att minska fattigdom. Vi bidrar också till andra NGOs med vår kompetens och tid i olika pro bono-program, till exempel med Röda Korset och UNHCR.