x

Search the Findwise web

Vanliga informationsutmaningar med GDPR

Använd en sökplattform

GDPR, varför är det så svårt?

Enkelt uttryckt innebär den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) att alla organisationer måste veta och kunna visa vilken typ av information de har om individer - samt skälet till att ha den typen av information. EU-medborgare har rätt att fråga vilken information som lagras om dem OCH få den raderad ( The right to be forgotten – RTE). Därför måste organisationer ha sätt att hitta och radera information om en individ. För att uppnå det är det nödvändigt att ha ren och välstrukturerad data, kunna söka mellan olika källor och hantera olika dataformat.

Ostrukturerade data - den största utmaningen med GDPR

Hur ser er organisations datalandskap ut?
En del av orsaken till att GDPR är så svårt att hantera är för att en stor mängd data i organisationer är ostrukturerad, vilket gör hittbarhet till en tidskrävande uppgift. Enligt Gartner är så mycket som 80 % av den totala mängden data en organisation har ostrukturerad, dvs e-postklienter, filshare, intranät etc. Dessa källor har oftast mycket stora mängder data med dessutom dålig hittbarhet. Har du provat att söka efter ors som har med etnicitet eller sexuell läggning i ert intranät? Eller något så enkelt som personnummer? Därför är en av de största utmaningarna med GDPR-efterlevnad att hantera ostrukturerade data.

På Findwise använder vi sökteknik för att hjälpa organisationer att hitta och agera på alla typer av data och har gjort det i mer än 15 år! Genom att kombinera sökteknik med nya, den senaste AI-tekniken får du en kraftfull metod för att hantera GDPR-kritisk data över alla datakällor och datatyper.

Vill du veta mer? Lyssna på ett inspelat webinar.

Vårt tillvägagångssätt

Findwise uppdrag har alltid varit att göra relevant information lättillgänglig. I fallet med GDPR är relevant information så kallad personligt identifierbar information (PII). Datakällor bearbetas och indexeras till en sökmotor och processen består av flera steg; rå data analyseras, normaliseras och berikas innan de indexeras. Vi använder en egenutvecklad och välbeprövad databehandlingsmetod, Findwise i3, som kan användas med populära sökmotorer, t ex Elasticsearch och Solr. Styrkan med sökteknik är att den kan hantera alla typer av data och källor, inklusive textuella, numeriska, geospatiala, strukturerade och ostrukturerade.

Dessutom berikar och strukturerar vi innehållet med naturlig språkbearbetning (NLP), maskininlärning och andra AI-tekniker. Ur ett GDPR-perspektiv innebär detta att vi strukturerar det ostrukturerade innehållet genom att tagga med enheter som namn, personnummer, adresser, religion och andra saker som kan vara personlig identifierbar information (PII). Med maskininlärning tittar vi på sammanhang, mönster och kombinationer mellan PII. Således kommer användare inte att behöva navigera mellan olika system eller oroa sig för specifika datatyper som innehåller PII - de får allt i en översikt som kan hantera hela GDPR-data-processen från en ”point of entry”.

Läs hur en fackförening arbetar med GDPR

Säkerhet då?

Lösningen är beredd att köras med behörighetsstyrning och enligt specifika instruktioner som gäller i just er organisation.

Börja med GDPR men tänk ”plattform”

En av de största fördelarna med att använda ovanstående tekniker för att lösa GDPR-frågor är att det går att applicera även på andra informationsbehov.

Med sökteknik i botten kan första tillämpningen vara GDPR-kritisk information men lösningen skalar väl. Inkludera fler källor och hitta smarta och affärskritiska applikationer:

  • Intern kunskapshantering (snabbare upplärning t ex)
  • Produktsök (på externwebb eller i kundtjänst)
  • 360-kundvy
  • Och mycket mer…