x

Search the Findwise web

Våra tjänster

Vi hjälper dig att hitta, analysera och agera på information

Produktsök

Lider din organisation av dåligt produktsök?

Data Findability

Hur blir man mer datadriven? Vi kan förvandla din organisations data till en lättillgänglig resurs möjligt att nyttja om och om igen, i enlighet med F.A.I.R.

Vanliga informationsutmaningar med GDPR

Använd en sökplattform

Framtidens Service Desk

Proaktiva svar leder till effektiv support

Enterprise Search

Vi är teknologi- och leverantörsoberoende och hjälper dig välja, implementera och optimera en passande söklösning