x

Search the Findwise web

Våra tjänster


Did you know that Findwise has moved to http://tietoevry.com/findwise?

Findwise has been a part of Tietoevry Create since January 2022, which means that we can support customers both locally and in a truly global context in long term team deliveries.

Vi hjälper dig att hitta, analysera och agera på information

Produktsök

Lider din organisation av dåligt produktsök?

Data Findability

Hur blir man mer datadriven? Vi kan förvandla din organisations data till en lättillgänglig resurs möjligt att nyttja om och om igen, i enlighet med F.A.I.R.

Enterprise Search

Vi är teknologi- och leverantörsoberoende och hjälper dig välja, implementera och optimera en passande söklösning