x

Search the Findwise web

Wand

Sökprecision när den är som bäst

Sedan 1983 har WAND utvecklat flerspråkiga taxonomier för att förbättra hur kunder söker och organiserar ostrukturerad och semistrukturerad information.

WAND är den främsta källan för bransch-vertikala taxonomier, företagstaxonomier och domänspecifika taxonomier. Bredden och täckningen av WANDs taxonomibibliotek är oöverträffad och i flera år har WANDs taxonomier använts av tusentals företag runt om i världen för att organisera information.

Applikationer där WAND-taxonomierna används inkluderar hantering av företagsinnehåll, e-handel, spenderingsanalys, enterprise search, beteendeinriktning, Big Data, textanalys, Business Intelligence, semantisk teknologi, lokal sökning, gula sidor online och företagskataloger. WAND erbjuder utveckling och anpassning av taxonomier, kartläggning av taxonomier och dataklassificeringstjänster.

Vårt professionella serviceteam säkerställer att våra kunder lyckas när de använder WAND.