x

Search the Findwise web

Smartlogic

Värde från ostrukturerad data

Det finns stora affärsvärden låsta i företags informationstillgångar. Organisationer som får tillgång till värdet kan överträffa konkurrenterna på sin marknad.

För att uppnå detta värde vet vi att du måste förstå din ostrukturerade information och kunskap som den innehåller. Hur kan det tillämpas och kan det förstärka insikterna från strukturerad data? Informationen ska beskrivas fullständigt och konsekvent med metadata.

Smartlogic fokuserar all sin energi på att skapa värde från ostrukturerad information.