x

Search the Findwise web

Neo4j

Snabb och skalbar grafdatabas

Neo4j är en skalbar grafdatabas som hjälper företag att bygga intelligenta applikationer som möter ständigt föränderliga datautmaningar.

Neo4j används av tusentals organisationer i produktionsapplikationer och kommer med en stor grupp entusiaster som bidrar till ett robust och aktivt ekosystem. Läs- och skrivprestandan är blixtsnabb, samtidigt som din dataintegritet skyddas. Produkten innehåller ett fullt utvecklat användargränssnitt som är enkelt att lära sig och behärska.

Vi erbjuder konsulttjänster och anpassning av grafdatabasen Neo4j.