x

Search the Findwise web

Findwise + EVRY. Mot nya höjder med sök, analys och kognitiva tjänster

MetaSolutions

Koppla samman data på sökdrivna och semantiska webbplatser

Stockholmsbaserade MetaSolutions är ett forskningsintensivt företag med experter inom semantisk webb och interoperabilitet.

Fokus ligger på att koppla samman data från olika källor och företaget tillhandahåller plattformen EntryScape för hantering av terminologier, öppen- och länkad data på webbplatser. MetaSolutions utgår från de senaste W3C-standarderna för att göra data användbar och kompletterar Findwise lösningar med terminologihantering som bas för termbaserad sökning.

Findwise erbjuder rådgivning och implementation av EntryScape Terms.