x

Search the Findwise web

MetaSolutions

Koppla samman data på sökdrivna och semantiska webbplatser

Stockholmsbaserade MetaSolutions är ett forskningsintensivt företag med experter inom semantisk webb och interoperabilitet.

Fokus ligger på att koppla samman data från olika källor och företaget tillhandahåller plattformen EntryScape för hantering av terminologier, öppen- och länkad data på webbplatser. MetaSolutions utgår från de senaste W3C-standarderna för att göra data användbar och kompletterar Findwise lösningar med terminologihantering som bas för termbaserad sökning.

Varför Öppen Data?

Att publicera öppna data ger dig flera fördelar:

  • Gör självservice för medborgarförfrågningar, ta bort manuell hantering för att dela publik information – skär bort administrationskostnader
  • Ge utvecklare access till data – öppna för innovation, nya arbetstillfällen och tillväxt
  • Uppfyll PSI lagen – det är lagkrav att publicera förteckningar av data gör det proaktivt och minska framtida arbete

Hur göra det enkelt att hitta och undersöka data?

En dataportal kan bara lyckas om det finns bra och mycket data – enkelhet att publicera data med bra kvalitet är centralt:

  • Direkt stöd för att få upp datakvalitet till datapublicisten ger bra data
  • Självservice gör det möjligt att hantera tusentals publicister utan administration
  • Enkelhet i sökningar och utforskning av data attraherar de som söker data
  • En portal med interaktion med användarna kring datastories, ideer and nyheter blir en mötesplats

Findwise erbjuder rådgivning och implementation av EntryScape Terms.