x

Search the Findwise web

Findwise i3

Intelligens, information och integration.

Findwise i3 är ett ramverk som säkerställer att sökmotorer byggda på öppen källkod kan fungera som kommersiella enterprise-lösningar. Vår erfarenhet av 15 år inom sökteknologi har lett utvecklingen av produkten, som garanterar kraftfulla och framtidssäkra söklösningar av högsta kvalitet.

Datakvalitet och säkerhet på nolltid!

Med Findwise i3 blir din sökmotor mer än ett index och en sökruta. Produkten ser till att data snabbt hämtas, tvättas och presenteras i linje med dina behov och säkerhetskrav.

Hitta och distribuera

Med Findwise i3 skapar du lätt sökdrivna applikationer för olika målgrupper och informationsbehov. Informationen blir både lätt att hitta och kan delas i olika kanaler.

Insikter genom dataanalys

Att hitta information ger kunskap men Findwise i3 tar det steget längre. Genom sökdriven analys omvandlar du med lätthet kunskap till insikter.

Skydda dina investeringar

Varje företag är unikt och vi hjälper dig att skapa värde från dina befintliga investeringar. Med Findwise i3 blir det lätt att harmonisera data från existerande datakällor.

Säkerställ att information ger värde – agilt tänk och integration

Informationsvärde och informationsbehov är i ständig förändring. En lösning som hanterar information måste därför vara agil för att ge värde på lång sikt. I Findwise i3 finns det agila tänket kring nya källor som skall integreras efterhand.

 • Ett API för att indexera information, ett API för att söka
 • Indexera utvalda delar eller helt innehåll utan att involvera källsystem
 • Omfattande bibliotek för att berika och förfina innehåll
 • Återanvänd information och API: er för alla typer av plattformar och applikationer

IT- Operations

 • Enkel överblick av systemets hälsa
 • Centraliserad logghantering och visualisering
 • Överblick och kontroll över anslutning och berikning av metadata
 • Affärsanalys
 • Visualisera sökanvändning och gör trendanalyser
 • Agera för att öka högkvalitativa sökresultat
 • Förfina informationen genom att hantera synonymer, sponsrade länkar etc.

Cases using Findwise i3

Våra kunder är en blandning av stora, globalt verksamma organisationer men även mindre, lokala, nischade bolag. Vill du veta mer om hur du kan använda din företagsinformation som en värdefull tillgång?

Enterprise search hos SKF för att stötta både medarbetaren och flertalet gränssnitt mot kunderna
Bättre marknadsföring och ökad försäljning med rätt informationshantering
Sök och databas offloading
Enkel åtkomst till utfärdade dokument - offshore
Att möta kraven på informationsåtkomst, design och utseende
Anpassat sökresultat med Netflix-liknande användargränssnitt
How to keep one million NHS staff upskilled