x

Search the Findwise web

Findwise + EVRY. Mot nya höjder med sök, analys och kognitiva tjänster

Solr Development

Kurs tillsammans med LucidWorks
6 augusti 09:00 till 7 augusti 17:00

Solr Utveckling

Stockholm

Utforska möjligheterna med Solr och lär dig grunden för att utveckla sökprogram. Denna kurs kommer över två dagar introducera grunden för sök, datainsamling och hur man söker i Solr och Fusion effektivt. Vi kommer även att undersöka var som ingår i ett Solr-schema och avancerad sökrelevans med hjälp av teknik som Graph Queries och signaler.

Kursöversikt:

Dag 1:

 • Indexera Data med Solr
 • Basal Data Querying med Solr
 • Schema
 • Faceting
 • Avancerade funktioner
 • Streaming / Streaming Expressions
 • Parallel SQL
 • Graph Queries

Dag 2:

 • Hur Solr processar Queries
 • eDismax
 • Request Handlers
 • Parameterutbyte
 • Boosting/Biasing
 • Avancerade Queries
 • Similarity
 • Filtrera queries
 • Surround Query Parser
 • Constant Score Query
 • Terms Query Parser
 • Frange Query Parser
 • Specific Query Parsers
 • Spatial Queries
 • Optimering
 • PostFilter
 • Deep Paging
 • Cache considerations