x

Search the Findwise web

Smarta Städer

Framtiden inom stadsutveckling baserat på teknik.
Future Smart City Smart Cities
Framtidens samhälle med Smarta Städer

Vad är en Smart Stad?

Fundera på vad du vill bo i för stad i framtiden. En stad med perfekt transportsystem? En stad med låga mängder av miljöfarliga utsläpp? En stad med smidig infrastruktur och korta sjukhusköer?

Stadsutveckling baserad på teknik
Samtidigt som forskning och användning av avancerad teknik som Internet of Things, Artificiell Intelligens och BigData normaliseras blir stadsutvecklingen mer avancerad. Smarta Städer utvecklas för att lösa urbana problem med hjälp av teknik. Städerna är baserade på olika typer av datainhämtning från invånare och sensorer som används för att analysera och mäta resurser för olika sociala tjänster. En Smart Stad integrerar information- och kommunikationsteknik i ett Internet of Things-nätverk. Nätverket och data används för att göra livet för dig som invånare bättre och håller miljöproblemen i schack.

Sund och hållbar utveckling av smarta städer

Digitaliseringen av samhället framträder inom alla sektorer, och nyckeln till allt detta är den överflöd av data som behöver sättas in i sammanhang och användning. Ambitionen med smarta samhällen och städer borde vara till fördel för dess invånare, men utan en plan för att få en sammanhängande modell som kommer att fungera i alla dessa verktyg kommer det inte att fungera. För att integrera dessa tekniker i utvecklingen av Smarta Städer tror vi att en livsviktig det är informations arkitektur. En annan oundviklig det av utvecklingen är ett semantisk AI-lager som håller de olika delarna av informationen samman.

Vill du veta mer om vårt synsätt på informationshantering kan du läsa vår guide - Informationskaos

Framtiden med Smarta Städer

De flesta samhällstjänster kommer sannolikt att förändras stort i användning och prestanda i framtiden. Förvaltning av trafik- och transportsystem, vattenförsörjning, avfallshantering, brottsbekämpning, informationssystem, skolor, bibliotek, sjukhus och så vidare. Här är några exempel:

 • Transport
  Trafikhantering med sensorer i gatubelysning kan ge insiktsfulla analyser om rusningstider och trafikoptimering. Sensorer i gatlyktor kan mäta utsläpp av koldioxid i realtid. Smarta parkeringstjänster kan vägleda dig direkt till öppna parkeringsplatser. Detta hindrar dig från att leta runt efter parkeringsplatser vilket sparar tid och energi.

  Då miljöproblem lyfts fram ökar även användningen av cyklar och cykeluthyrning. Stationerna där cyklar lånas och lämnas tillbaks är problematiska. De kan vara att de blir tomma eller fulla vilket gör det svårt att använda cyklarna effektivt för invånarna. Detta beror på stora svängningar i efterfrågan under rusningstider och väderförändringar. Ett sätt att mildra dessa problem är med länkad data och geografisk prediktiv analys av datan om efterfrågan. Detta ger företagen som lånar ut cyklar information om vilka platser i stadens stationer ska vara och hur många cyklar per stations som är rätt antal.

 • Sjukvård
  IoT analysplattformar kan resultera i stor förbättring för företag inom medicinteknik. Genom att använda informationen från anslutna maskiner ute i fältet kan du effektivisera efter marknadsservice, produktdesign, mjukvaruutveckling och kundupplevelse.

  Upplevelsen för patienter på sjukhus kan förbättras drastiskt med IoT-teknik. Utspridda sensorer kan styra temperaturen och differentialtrycket för att öka tillfredsställelsen. Viktigast är dock att man kan hålla värmenivåerna på perfekta nivåer för att motverka uppkomsten av bakterier.

 • Avfallshantering
  Findwise och sophanteringsföretaget Renova har tillsammans gjort deras invägning effektivare. Detta gjordes genom att kartlägga lastbilens rörelse geografiskt. Genom att analysera var flest invägningar skedde kunde Renova veta var de skulle placera sina tömmningsstationer.

  Snarare än att ha ett fast schema för att tömma papperskorgarna kan sensorer skicka information om vilken papperskorg som börjar fyllas vid exakta tidpunkter.

 • Energi
  Baserat på geografiska behov hjälpte Findwise Göteborg Energi att ta beslut om var man ska installera en stor mängd laddstationer. Findwise agerade både strategisk rådgivare i datadrivet tänk samt utförde GIS (Geographic Information System) analys. Allt med hjälp av bara öppna datakällor eller data som redan är tillgänglig. Detta hjälpte Göteborg Energi att arbeta för sitt mål om långsiktig hållbarhet.
 • Samhällstjänster
  Olika samhällstjänster bör sträva mot en framtid med länkad och delad data mellan olika sektorer. Att dela med sig av datan kan bidra till högre effektivitet.

Djupare läsning om Smarta Städer

Rapport av EVRY - Framtidens samhälle
Inspelat webinarium - Smart Cities - No AI without IA
Blogginlägg - Benevolent & sustainable smart city development
Semantiskt AI-lager - How Semantic Technologies Can Help Smart Cities Succeed