x

Search the Findwise web

Vattenfall


Did you know that Findwise has moved to http://tietoevry.com/findwise?

Findwise has been a part of Tietoevry Create since January 2022, which means that we can support customers both locally and in a truly global context in long term team deliveries.

Förbättrad säkerhet och effektivitet på ett kärnkraftverk

Utmaning

Säkerhetskraven för kärnkraftverk är oerhört strikta. Säkerhet regleras i väldefinierade processer och är även viktiga aspekter av personalutbildningen. Allt underhållsarbete är noggrant planerat och genomgång av arbetsuppgifter skapar förståelse innan arbete påbörjas. Genomgången innefattar information kring arbetets omfattning och risker, samt hur man kan minska dessa. Allt för att ge bästa förutsättningar för ett säkert slutförande av uppgiften. Förbättringsarbeten utförs varje dag och alla erfarenheter skall loggas och behandlas strukturerat.

Lösning

Forsmarks sökplattform bygger på Elasticsearch, en flexibel och skalbar open source- och Big Data-plattform. Information kring arbetsuppgifter skickas till Elasticsearch och behandlas sedan av Findwise lösning. Data hämtas från informationskällor för att sedan bearbetas och harmoniseras i enlighet med en informationsmodell. Slutligen indexeras data och blir tillgänglig för användare genom en webbapplikation.

Resultat

En webbaserad och sökdriven applikation som hjälper arbetsteamet att överväga alla betydelsefulla omständigheter. Genomgången dokumenteras också i verktyget. Verktyget är den första sökbaserade applikationen byggd på Elasticsearch inom Forsmark. Hur applikationen kommer att påverka säkerheten i verksamheten på kraftverket återstår att se. Detta kommer att mätas med hjälp av nyckeltal från anläggningens underhållsavdelning årligen.