x

Search the Findwise web

Västra Götalandsregionen (VGR)

Sök som en tjänst för en lägre kostnad

Utmaning

Västra Götalandsregionen (VGR) är den näst största sjukvårdsorganisationen i Sverige med 50 000 anställda och en omsättning på 42 miljarder kronor. VGR har en komplex IT-arkitektur med flera innehållshanteringssystem vilket delvis beror på en sammanslagning av hälso- och sjukvårdsorganisationer i västra Sverige. Detta innebär att användarna ofta behöver navigera genom olika informationskällor för att hitta vad de letar efter. För att lösa detta problem installerades en sökmotor. Utan filtreringsmöjligheter blev det dock svårt för användarna att navigera i sökresultatet. VGR ville också sänka licenskostnaderna och kunna dela sina investeringar med andra sjukvårdsorganisationer runt om i Sverige

Lösning

För att uppfylla kraven designade och utvecklade Findwise en Enterprise Search lösning byggd på open source sökmotorn Apache Solr. Apache Solr ökade både skalbarhet och flexibilitet, vilket passade VGRs heterogena miljö med många användare. Eftersom Solr har en stark kärna men begränsad standardfunktionalitet krävdes viss specialutveckling: sökgränssnitt, ram för informationsförfining, insamling av sökstatistik och anslutningar till datakällor.

Resultat

Enterprise Search lösningen ersatte en kommersiell sökplattform till lägre kostnad än vad två års supportavgifter kostade för tidigare plattform. Samtidigt har användbarhet, funktionalitet och prestanda förbättrats. Användare hittar vad de letar efter snabbare och enklare! Användarnas respons har varit mycket positiv och lösningen ses som en stor förbättring av Findability.

Teknologier använda hos Västra Götalandsregionen (VGR)

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Apache Solr - Den populära och blixtsnabba Enterprise Search plattformen med open source