x

Search the Findwise web

SKF

Enterprise search hos SKF för att stötta både medarbetaren och flertalet gränssnitt mot kunderna

Enterprise search lösningen hos SKF låter samtliga anställda inom den globala organisationen att enkelt nå alla typer av information, oberoende av plats. Enterprise search applikationen fungerar som ett centrum för all information, med ett användbart gränssnitt som uppmuntrar till interaktion och kunskapsutbyte.

Sökfunktionen har utvecklats över tid med fokus på essentiella användarkrav och affärsnytta. Programmet har varit i drift sedan 2007 och är en succé! I det organisatoriska paradigmskifte där SKF utvecklats från ett traditionellt industriföretag till ett kunskapsföretag har sökprogrammet varit ett viktigt stöd för alla anställda. Programmet ökar effektiviteten på arbetet och möjliggör kapitalisering av företagets interna kunskaper. Idag använder mer än 12 000 unika användare per månad programmet och tillsammans ställer de mer än 140 000 sökfrågor per månad.

Läs mer om Enterprise Search

Teknologier använda hos SKF

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Elastic (Elasticsearch) - Modern, kraftfull och skalbar sökteknologi
Findwise i3 - Intelligens, information och integration.