x

Search the Findwise web

PGNiG Termika

Förbättrat SharePoint- sök

Utmaning

PGNiG Termika SA är Polens största producent av el och värme. Deras kraftvärmeverk står för 11% av all värme som produceras i Polen och de sysselsätter över 1000 personer. För en organisation som verkar i en starkt reglerad miljö är det avgörande med snabb och enkel tillgång till dokument som styr verksamheten.

Enligt en undersökning från PGNiG Termika hade en stor grupp anställda tampats med återkommande problem när de sökte efter information. Undersökningen visade att för 52% av de anställda tog det mer än 10 minuter att hitta rätt information. Så många som 96% förväntade sig bättre sökverktyg och ansåg att det skulle göra arbetet lättare och mer effektivt.

Svårigheten i att hitta och använda information ledde till:

  • förlorad arbetstid (33%) – tid som annars hade kunnat användas till andra arbetsuppgifter på företaget
  • försämrad arbetskvalitet (21%) - tillgång till relevant information bidrar till ett korrekt och snabbt genomförande av uppgifter
  • dubbelarbete (22%) - om sökning efter information tar lång tid och den önskade informationen inte kan hittas så utför anställda arbete som redan utförts.
  • begränsning av informationsflöde (25%) – När det inte går att hitta en anställd som har rätt information når kunskap och erfarenhet inte fram.

”Baserat på resultaten från undersökningen beslutade vi att lösa problemen.” - Dariusz Gawryś, Director of IT and Business Administration på PGNiG TERMIKA SA.

Undersökningen genomfördes i mars 2013 bland anställda med ledande positioner i PGNiG Termika SA.

Lösning

Enterprise search-lösningen byggs på Microsoft SharePoint 2013 sökmotor (Enterprise Edition). En konnektor skapades för tillgång till dokument som lagras i ERP IFS ekonomisystem. Findwise utvecklade ett omfattande system av relationer mellan dokument och ett nytt gränssnitt med förfinade filtreringar enligt användarnas behov. Skydd mot obehörig åtkomst till information är förenlig med säkerhetspolicyn som gäller på PGNiG Termika SA.

Resultat

“”Vi ville förkorta den genomsnittliga tiden som behövs för att hitta rätt information och på så sätt öka effektiviteten och förbättra de anställdas tillfredsställelse kring arbetet. Med Enterprise Search lösningen som Findwise tog fram har våra anställda enkel tillgång till information från olika källor via ett gemensamt gränssnitt. Detta är ett viktigt steg mot att skapa en miljö som underlättar kunskapshantering inom företaget.”” - Dariusz Gawryś, Director of IT and Business Administration på PGNiG TERMIKA SA.

Teknologier använda hos PGNiG Termika

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Microsoft SharePoint & Office 365 - Sök i SharePoint och Office 365 är mer kraftfullt än någonsin