x

Search the Findwise web

Omvandla dina dokument till en tillgång - istället för en börda

AI för automatisk översättning och metadata-taggning av dokument

Utmaning

Även om många organisationer investerar mer och mer i nya kommunikationskanaler som t ex sociala medier eller chatbots, lagras fortfarande majoriteten av "företagskunskaper" i dokument.

För organisationer som arbetar på många marknader, med olika språk, skapar flerspårkighet ofta översättningsproblemen och komplexitet. En vanlig lösning är att organisationen väljer ett "företagspråk" och behåller alla dokument på det språket. Men för specifika typer av dokument och information som ska användas av kunder eller medborgare i ett visst land, accepteras det sällan att använda något annat än modersmålet. Tillgänglighet är a och o.

Marknadsföringsmaterial, installationshandböcker, reservdelsspecifikationer, instruktioner, policyer etc. Alla dessa dokument publiceras och distribueras helts på modersmålet. Detta skapar både kostnader och ansträngningar att översätta, men ännu mer problematiskt - att lagra och hålla reda på.

Lösning

Vi har använt Artificial Intelligence (AI) för att automatisera översättningsprocessen och utföra automatisk metadatautvinning av dokument. (Bilden nedan visar en översikt över lösningen)

Att använda AI i denna typ av lösning har två stora fördelar:

För det första kan själva översättningsprocessen förbättras väsentligt. Det gör det också möjligt att lägga till företagsegna termer och fraser. Således är det möjligt att återanvända översättningar och se till att rätt och samma namngivning används - i hela organisationen.

För det andra skapar metadata i varje dokument grunden till en bra söklösning, vilket gör det möjligt att faktiskt hitta det du letar efter. Detta kan självklart också göras manuellt av användare - och det har testats många, många gånger tidigare - med begränsat resultat. Att använda AI till att identifiera och lägga till rätt metadata till ett unikt dokument ger mycket bättre resultat från ett användar- och sökperspektiv.

Några av funktionerna i lösningen är:

  • Automatisk översättning av dokument till engelska eller vilket annat språk som helst
  • Möjlighet att välja och översätta en, eller många dokument, till flera språk
  • Anpassad översättningsordlista för hermetiska och specifika namn
  • Metadatautvinning baserat på dokumentstruktur och innehåll
  • Metadataxtraktionsmodell (eller modeller) - som gör det möjligt att anpassa och välja vilka metadata som extraheras
  • Sökgränssnitt med filter
  • En chatbot som förstår användarens naturliga språk och gör det möjligt att fråga boten (ett annat sätt att söka) efter rätt dokument på ditt eget, lokala språk

Lösningen är byggd på Microsoft Office 365 / SharePoint Online och Microsoft Azure-plattformen med många olika "produkter" som SharePoint Online, Microsoft Flow, Azure Cognitive Services, Azure Bot Framework och Microsoft Teams. Lösningen är anpassningsbar och tillgänglig på olika enheter (dvs telefoner, tabletter, datorer).

Resultat

En automatiserad metod som denna kan ha en positiv inverkan på många olika nivåer och processer inom en organisation. Vårt fokus har varit att skapa följande affärsvärde:

  • Tid och kostnadsbesparingar: Automatisering av dagliga processer
  • Högre kvalitet på tjänster: Återanvändning av översättningar samt ett gemensamt språk
  • Information som en tillgång: Folk hittar vad de söker, på sitt naturliga språk

Teknologier använda hos Omvandla dina dokument till en tillgång - istället för en börda

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Microsoft SharePoint & Office 365 - Sök i SharePoint och Office 365 är mer kraftfullt än någonsin