x

Search the Findwise web

Luna Verktyg och Maskin

Bättre marknadsföring och ökad försäljning med rätt informationshantering

Utmaning

Luna har sålt verktyg och utrustning till byggföretag, industrier och myndigheter i snart 100 år. Visionen är att de ska bli kundernas självklara val.

Lunas arbete med produktkataloger började 1917. Informationen digitaliserades 1975 men behöll samma struktur. Den första online-katalogen skapades år 2000, återigen med samma struktur. Lunas kunder efterfrågade mer företagsdata och produktinformation online, både separat och kombinerat. Kunderna ville ha snabb och enkel tillgång till data och gärna skickat till egna system. Kravet var att produkterna måste hittas och förstås inom några sekunder. 2015 valde Luna således att satsa fullt ut på flexibilitet och kvalitet i produktinformationen online.

"Vi måste vara online på riktigt"
Sara Friberg
Ansvarig för katalog- och produktinformationen på Luna Verktyg & Utrustning.

Lösning

Projektet inleddes med en installation av Apache Solr och en i3-anslutning (connector). Därefter indexerades all produktdata som var relevant för sökning, vilket innebar att produktinformation inte behövde återskapas. Sökmotorn och i3 samlade befintlig information från ett PIM-system. Produktinformation gjordes hittbar genom användning av olika attribut.

Resultat

Lösningen innebär bättre sök för befintliga kunder. Men än viktigare, bättre sök för potentiella kunder som förväntas agera (och söka) på nya sätt.
Information finns tillgänglig som en online-tjänst och är inte längre bunden till den fasta katalogstrukturen. Att arbeta med informationshantering och sökteknik låter Luna vara online på riktigt, vilket bidrar get högkvalitativ service till kunderna. Dessutom kan Luna erbjuda en mängd olika presentations- och exportmöjligheter. Ett exempel är automatisk produktinformation som exporteras till kundernas egna system, för anpassning till deras strukturer.

“Findwise har varit en strategisk partner och en sann framgångsfaktor i vårt digitaliseringsarbete. Samarbetet har gjort det möjligt för oss att utveckla flera dimensioner av informationshantering på samma gång”
Linda Sångberg
Director of Marketing på Luna Verktyg & Utrustning.

Luna “search-as-a-service”:

  • Flexibel export av produktdata
  • En informationskälla för Lunas webbplatser
  • API för webbplatser som vill inkludera Lunas produkter i sina webbutiker
  • Mediabibliotek
  • Statistikverktyg (ELK-stack)

Teknologier använda hos Luna Verktyg och Maskin

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Apache Solr - Den populära och blixtsnabba Enterprise Search plattformen med open source
Findwise i3 - Intelligens, information och integration.