x

Search the Findwise web

Linköping Universitet

Att möta kraven på informationsåtkomst, design och utseende

Utmaning

Förväntningarna från studenter är högre än någonsin i fråga om tillgång till information och utseende. ”Google Generationen” är van att söka och jämföra information för att göra bästa möjliga, och ibland livsförändrande, val. Studenter vill ha relevant och tillförlitlig information presenterad på sätt som möjliggör snabb och enkel konsumtion.

Lösning

För att göra information tillgänglig är Linköpings Universitets webbplatssök baserat på Findwise i3. i3 gör det möjligt att indexera olika källor och hämta information om t.ex. publikationer, artiklar, avdelningar, kurser, program och personal vid universitetet.

Styrkor med Findwise i3 lösning:

  • Normalisering av data från olika källor
  • Berikning av behandlade data
  • Presentation av bästa tillgängliga information

Dessutom innefattar i3 lösningen en analystjänst som gör att sökadministratören kontinuerligt kan förbättra sökresultaten baserat på användarnas beteende. Filtreringen och förhandsvisningen av sökresultaten sker via Bootstrap.

Resultat

Den nya webbaserade söklösningen har cirka 220 000 indexerade dokument vilka är sökbara inom några sekunder. Relevansen på resultaten är inställd för att matcha användarens intressen. Söket på www.liu.se är igång och redo att hjälpa studenter och anställda att hitta den information de behöver - när de behöver det.

Teknologier använda hos Linköping Universitet

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Findwise i3 - Intelligens, information och integration.