x

Search the Findwise web

Knivsta kommun

Out-of-the-box installation av Google GSA

Utmaning

Knivsta kommun, norr om Stockholm, stod inför utmaningen att dygnet runt förse medborgare med information om allt från mötesprotokoll till öppettider på närmaste förskola. De behövde således en skalbar och lättadministrerad lösning kring sök där de kunde integrera nya källor (såsom intranät) vid behov.

Lösning

Med hjälp av Google GSA skapade Findwise en robust lösning som lätt kan utvidgas till ett fullständigt enterprise search i framtiden. Den nya söklösningen innefattar alla standardfunktioner i GSA såsom förhandsvisning av dokument, förslag på sökning, dynamisk navigation och igenkänning av enhet. Eftersom projektet endast krävde anpassning av befintliga funktioner, kunde Findwise leverera lösningen med ett minimum av konsulttimmar vilket ger budgetutrymme för en framtida expansion.

Resultat

Den nya söklösningen har hittills indexerat cirka 3000 webbsidor och 1000 dokument och fortsätter att hjälpa medborgarna i Knivsta med information om kommunen dygnet runt.

Teknologier använda hos Knivsta kommun

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Google Search Appliance - Google Search Appliance fasas ut - vi hjälper dig att gå vidare!