x

Search the Findwise web

Jönköping County

Anpassad Findability med Google GSA

Utmaning

Jönköpings län är en hälsovårdorganisation med 10 000 medarbetare som tjänstgör 340 000 invånare. Både intranät och offentliga webbplatser är byggda på en internt utvecklad plattform. Jönköping behövde en förbättrad sökfunktion för att svara mot användarnas behov: anställda för internt bruk och medborgare som söker sjukvårdsinformation på offentliga webbplatser. Extern information är viktigt även för anställda i det dagliga arbetet. Av den anledningen behövde både interna och externa källor inkluderas i söket. Viktiga externa källor var inte bara egna webbplatser utan också 1177.se och umo.se.

Personsök var också viktigt eftersom anställda är spridda i olika vårdenheter. Problem med taxonomier i aktuell plattform medförde att felaktiga noder skapades och det var inte möjligt att crawla information fullständigt. Dessutom fanns prestandaproblem vad gällde hastighet.

Lösning

Google GSA valdes som lämplig plattform utifrån organisationens behov. Med den nya plattformen kunde problemet med felaktiga noder lösas och man slapp även två onödiga gränssnitt. Den nya applikationen har även en anpassad säkerhetsapplikation, för att hantera befintliga säkerhetsmekanismer. För att underlätta navigering, är söket uppdelat i flikar så att användaren enkelt kan filtrera på olika källor. Nyheter från interna och externa källor är många och tidigare svämmade sökresultatet över av nyhetsträffar. Numera hanteras nyheter som relaterade träffar och presenteras i separat spalt.

För att säkerställa att sökfunktionen alltid är igång, finns en så kallad hot-backup GSA. När uppgraderingar görs eller om något går snett så går GSA-backupen igång.

Google har beslutat att lägga ner GSA och uppdateringar kommer att upphöra från och med 2019. Därav kommer byte till open source-plattformar vara av intresse för många organisationer, läs vår guide om hur man byter från GSA till open source i fyra steg.

Resultat

Lösningen har runt 200 000 webbsidor och dokument indexerade. Genom väldokumenterad kartläggning av metadata och starka filter, levererar lösningen en hög nivå av Findability. Den visar inte bara ett korrekt sökresultat utan även viktig information såsom relaterade personer och kontaktuppgifter. Installationsteamet på Google har uttryckt sin uppskattning över hur Findwise levererade denna specifika lösning.