x

Search the Findwise web

Jämtlands län

”Det bästa som hänt Jämtlands län på flera år”

Utmaning

Jämtlands län är en vårdorganisation med 3 650 anställda i över 100 olika yrken. De 126 410 medborgare som bor i Jämtlands län har 30 vårdcentraler som stöds och administreras av länet.

"Jämtlands län erbjuder tillgänglig och bra vård som uppfyller medborgarnas behov av en säker tillvaro med god livskvalitet genom att ha kvalitet och effektivitet som förvaltningsstrategi ". - Jämtlands läns organisationsplan 2014.

Länets tidigare intranät hade en undermålig sökfunktion: irrelevanta och oklara resultat och ett sökverktyg som inte förstod sökfrågorna. Användarna visste inte heller i vilket system eller på vilken plats de kunde hitta information. Detta innebar att mycket tid slösades bort på att hitta rätt dokument, tid som kunde ha spenderats på patienter.

Lösning

Projektet inleddes med en behovsanalys med mycket tydligt resultat - användarna var missnöjda med sökmotorn och att behöva söka på olika platser. Beslutat togs således att förbättra sökmotorn för intranätet och integrera sex (6) andra källor till ett enda sökverktyg. Visionen för projektet formulerades:

”Alla anställda ska se intranätet som ett verktyg i vardagen och ingång till relevant information”.

Baserat på analysen rekommenderade Findwise att även investera i ett förbättrat gränssnitt för intranätet och göra en plan för övergripande styrning och administration. Konsulterna på Findwise lovade ett ”kick-ass sökgränssnitt” och enklare administration.

Resultat

Vägen till all relevant information går numera via intranätet, länet har alltså fått en enterprise search lösning. Enligt kommunikationsgruppen är resultatet mest värdefullt för medicinsk personal som nu kan agera och arbeta snabbare. De sparar tid genom att enkelt hitta dokument i en sökmotor som täcker alla nödvändiga källor.

”Det bästa som hänt Jämtlands län på flera år”, en läkares reaktion efter att ha använt det nya intranätet.

Exempel på ett sökresultat på intranätet.

Teknologier använda hos Jämtlands län

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Apache Solr - Den populära och blixtsnabba Enterprise Search plattformen med open source