x

Search the Findwise web

Från magkänsla till data-drivna beslut

Att placera 180 laddstationer i Göteborg

Utmaning

Göteborg Energi är mer än ett vanligt energibolag. Förutom att skapa hållbara lösningar inom energi och stadsfiber så jobbar de också för ett större mål – ett hållbart Göteborg.

Göteborg Energi strävar efter att skapa energilösningar som är hållbara på lång sikt. Effektiv energiförsörjning är en av de viktigaste byggstenarna i ett välfungerande samhälle. En av de många hållbara projekt som företaget stödjer är relaterat till elfordon, mer exakt laddstationerna för dessa.

Under 2017 skulle Göteborg Energi placera 180 laddstationer i olika områden i Göteborg. Ett beslut av denna typ är historiskt baserat på magkänsla och ackumulerad erfarenhet från projektmedlemmar.

Lösning

Baserat på Göteborg Energis behov hjälpte Findwise till att utgöra en data-baserad grund för beslut om var man ska placera den stora mängden laddstationer. Findwise agerade som strategisk rådgivare i hur man tänker data-drivet och applicerar tillvägagångssättet. Med hjälp av öppna data eller data som redan är tillgänglig utfördes utförde en GIS-analys (Geographic Information System). I detta specifika fall användes en metod för undersökande dataanalys. Denna metod är vanlig när man vill analysera data för att sammanfatta datats huvudegenskaper, ofta med visuella metoder (i detta fall värmekartor). Genom att utforska data på detta sätt uppstår möjligheter att formulera hypoteser som kan leda till ny datainsamling och experiment.

Resultat

Resultatet av projektet är en beslutsstödskarta med geografiskt representerade data i olika lager, vilket möjliggör överblick och ny insikt. Kartan täcker och tar hänsyn till uppgifter om:

  • Användning av redan installerade laddstationer
  • Bil och befolkningstäthet
  • Bostads- och affärsområden
  • Trafikflödet i staden
  • Områden som genomgår förändringar
  • Externa laddstationer

Baserat på uppgifterna ovan visualiserades en ackumulerad karta med rekommendation var att placera laddstationer. Detta gav Göteborg Energi en bas för att fatta ett data-drivrivet beslut, snarare än för att fortsätta agera på magkänsla.
Dessutom höll Findwise en intern utbildning hos Göteborgs Energi, för att sprida det data-drivna tillvägagångssättet i olika delar av organisationen. Ett effektivt sätt att driva data-drivet förbättringsarbete i en verksamhet är just genom att introducera nya tankegångar och visualisera komplex data på ett enkelt sätt.

GIS analys. Utforskande analys för data-drivna beslut.
Karta med rekommendationer.