x

Search the Findwise web

Enterprise Search på ett globalt teknikföretag

Anpassat sökresultat med Netflix-liknande användargränssnitt

Utmaning

Ett av världens största teknikföretag, med huvudkontor i Sverige och över 100 000 anställda globalt, har haft en Enterprise Search-lösning i över ett decennium. Syftet med sökfunktionen har varit att förbättra återanvändningen av information och på så sätt förbättra företagets kunskapshantering. Generellt upplevde dock slutanvändarna att relevansen av sökresultaten har varit alltför låg.

Användarna drunknade i för många träffar av mer eller mindre betydelse för dem. Den tidigare lösningen baseras på en teknik ägt av ett företag som noggrant skyddar kunskap om tekniken, vilket begränsade förståelsen för orsakerna till problemen.

Ett generellt problem med "black box"-mjukvaran är att det sällan fungerar bra ”out-of-the-box” på grund av heterogeniteten och komplexiteten hos de informationskällor som gjorts hittbara. I det här fallet var programvaran inte konfigurerbar nog för att ge slutanvändaren den typ av kontextualiserad sökupplevelse som skulle behövas för att förbättra den upplevda relevansen. Komplexiteten i informationslandskapet hos företaget och omfattningen av manuellt underhåll som behövdes för att hålla lösningen igång gjorde att resultatet inte uppfyllde förväntningarna i ett affärs-, kostnads- eller teknikperspektiv.

Lösning

Tillsammans med ett team från kunden har Findwise utformat och implementerat en ny Enterprise Search-lösning baserad på Findwise i3 och Elasticsearch. Lösningen öppnade upp för att använda Enterprise Search som en centraliserad sökportal tillgänglig från intranätet och som en plattform för crowdsourcing av interna användare - så att lösningen även kan förbättras gemensamt.

Tredjepartsägare av applikationen på företaget kan ansluta till plattformen för att snabbt använda information från andra program utan att kompromissa med informationssäkerheten. Dessutom kan informationsägare göra sin egen information hittbar via lösningen utan behov av omfattande hjälp från sökteamet. Detta möjliggör att en helt ny uppsättning sökverktyg kan utvecklas för specifika användningsområden, på kortare tid än förut. Behovet av att använda fallsspecifika sökmotorer blir lägre.

Resultat

Lösningen innefattar ett Netflix- liknande användargränssnitt (förutom den traditionella Google-liknande listan) för att visualisera omfattningen av tillgänglig företagsinformation och låta användaren scrolla ner till olika typer av information som "videos", "kurser", "människor", "byggnader", "kunskapsobjekt", "direktiv", "konferensrum", "produkthandböcker" och "instruktioner".

Med inbyggt stöd för flera relevansmodeller, en för varje användningsfall, är modellerna anpassningsbara. Detta innebär att de kan ändras direkt av applikationsägaren. Utgångspunkten är automatiskt användarens geografiska läge och organisatoriska tillhörighet för att öka mängden information som är av värde för användarens specifika sammanhang. Anpassning är inbyggd i i3 och kan rättas efter mer kontextuella signaler om det anses vara användbart och är tillgängligt.

Användarnöjdheten för den globala Enterprise Search- portalen har i den första utvärderingen ökat från 59 % (2015) till 72 % (2017) nöjda slutanvändare.

"Tidigare, när vi ville marknadsföra vår produkt i Enterprise Search- portalen behövde vi be sökteamet om hjälp med att lägga till en rekommenderad länk eftersom produktinformationen aldrig visades korrekt bland de organiska träffarna. Med det nya verktyget kan vi lita på att information kommer att visas när folk letar efter den. Så var definitivt inte fallet tidigare.” - Produktchef på företaget.

Netflix-liknande användargränssnitt.
Användargränssnitt som möjliggör filtrering på flera olika sätt. Valda filter visas i sökrutan.
Mer information om ett särskilt dokument, sida eller objekt ges i en "visa mer"- vy.

Teknologier använda hos Enterprise Search på ett globalt teknikföretag

Vi bygger söklösningar på varje plattform och har partnerskap med alla ledande leverantörer.

Findwise i3 - Intelligens, information och integration.