x

Search the Findwise web

Vi ger dig insikter


Did you know that Findwise has moved to http://tietoevry.com/findwise?

Findwise has been a part of Tietoevry Create since January 2022, which means that we can support customers both locally and in a truly global context in long term team deliveries.

Vi hjälper dig att hitta, analysera och agera på information. Läs mer om våra kunders skräddarsydda lösningar.

Enterprise search hos SKF för att stötta både medarbetaren och flertalet gränssnitt mot kunderna

Förbättrad säkerhet och effektivitet på ett kärnkraftverk

Enterprise search på Wolters Kluver

Företagsinsikter med hjälp av Big Data

Bättre marknadsföring och ökad försäljning med rätt informationshantering

Den digitala arbetsplatsen hos Scania

Hur en smart söklösning för intranätet kan ligga till grund till en mer effektiv kundtjänst

Anpassad Findability med Google GSA

Hur 86 intranät blir 1 – Findability hos Sveriges Domstolar

Out-of-the-box installation av Google GSA

Sök och databas offloading

En sökdriven lösning för både säljare och kunder

Sök som en tjänst för en lägre kostnad

”Det bästa som hänt Jämtlands län på flera år”

Ökad konvertering för e- handlare

Förbättrat SharePoint- sök

Enkel åtkomst till utfärdade dokument - offshore

Att möta kraven på informationsåtkomst, design och utseende

Anpassat sökresultat med Netflix-liknande användargränssnitt

Samma informationsplattform för både enterprise sök och virtuell assistent för att främja medarbetarnas effektivitet

How to keep one million NHS staff upskilled