x

Search the Findwise web

Säkerställa framgångsrika projekt


Did you know that Findwise has moved to http://tietoevry.com/findwise?

Findwise has been a part of Tietoevry Create since January 2022, which means that we can support customers both locally and in a truly global context in long term team deliveries.

Med nästan 15 års erfarenhet från informationsutmaningar kan du lita på vår expertrådgivning och beprövade metod kring Findability.

Designa ett lösningskoncept

Seeing is believing! Våra designers (UX, User Experience) hjälper dig att skapa och visualisera ett lösningskoncept som grund för framtida beslut.

Hantera informationstillgångar

Utmaningarna är kartlagda och konceptet är klart. Nu är det dags för våra Information Management (IM) experter att förbättra kvaliteten på din information och skapa ordning och reda.

Välj plattform och arkitektur

Vi är plattformsoberoende och hjälper dig att välja lämplig teknik utifrån dina behov, visioner och informationstillgångar.

Överväger du open source?
Med Findwise i3 får du stabila och flexibla företagslösningar baserade på öppna sökmotorer

Hantera och förbättra Findability

Findability är en process snarare än ett projekt. Våra verksamhetskonsulter guidar dig kring roller, rutiner och verktyg. Med ett team kring findability förvaltar och förbättrar du lösningen långsiktigt.

Återanvänd din investering!

Vi levererar värde till dig och din organisation, både på kort och lång sikt. Att implementera och betrakta sök som en tjänst (Search-as-a-Service) gynnar hela organisationen genom enkel informationstillgång och färre plattformar.

Identifiera behov och vision

Våra verksamhetskonsulter hjälper dig kartlägga utmaningar och möjligheter för att sedan kombinera användarnas behov och verksamhetens mål till en tydlig vision.