x

Search the Findwise web

SAP + Findwise = SAPWISE

Analys och sök i SAP
SAP + Findwise = SAPWISE

Findwise startar ett företag med fokus på analys och information i den globalt ledande plattformen SAP.

SAPWISE kommer att erbjuda expertrådgivning till SAPs kundbas när de flyttar till molnet och gör sin resa mot full digitalisering.

”I mitt första möte med Findwise såg jag omedelbart potentialen och den perfekta matchningen mellan Findwise expertisområde och min egen djupa erfarenhet av SAP. SAP-kunderna kommer att ha ett stort behov av rådgivare med kompetens inom den nya teknologin. SAPWISE kommer att kunna erbjuda expertis i HANA och Cloud Solutions” - säger Ulf Liljensten, medstiftare till SAPWISE.

Detta är ett utmärkt tillfälle för Findwise att tillämpa sin unika kunskap i hur information i SAP-området analyseras och organiseras. SAPWISE fokuserar helt på innovativa lösningar baserade på SAPs nya HANA-teknik.