x

Search the Findwise web

Nästa generations sök- och informationslösningar

Förbättra både intern och extern sökupplevelse
Nästa generations sök- och informationslösningar

Fler och fler sökfrågor är faktabaserade och kräver svar på specifika frågor. Därför är det av strategisk betydelse för organisationer att deras data går att hitta.

Findwise och MetaSolutions kan förbättra både intern och extern sökupplevelse genom att ansluta specifika dataterminologier till sökning och indexering.

Samarbetet mellan Findwise experter på söklösningar och MetaSolutions experter på att använda länkad data och hantera terminologier för att söka, kommer att möjliggöra nya skalbara lösningar.