x

Search the Findwise web

Findwise partner Lucidworks lanserar “Smart Answers”, ett fråge-svarssystem för att förbättra Chatbots

En tilläggsprodukt till Lucidworks Fusion
Lucidworks lanserar “Smart Answers”, ett fråge-svarssystem för att förbättra Chatbots

Lucidworks lanserar idag tillägget "Smart Answers" på Lucidworks Fusion. "Smart Answers" förbättrar intelligensen hos chatbots och virtuella assistenter genom att använda djupinlärning för att förstå frågor i naturligt språk och snabbt återkomma med rätt svar.

Kunder och anställda kan nu hitta kritisk information för att hjälpa dem gå vidare och undvika frustrerande digitala upplevelser och långa väntetider i kundsupport.

"Smart Answers" i Lucidworks Fusion förbättrar era personliga assisteneter och appar genom att hjälpa användare att hjälpa sig själva tack vare omedelbara och kontextuella svar som driver engagemang och tillfredsställelse.

Läs mer Lucidworks Smart Answers