x

Search the Findwise web

Länge leve Insight Engine

Vila i frid Search Engine
Länge leve Insight Engine

Den senaste Gartner-rapporten för sökområdet är ute. Läs vår analys här. Magic Quadrant för Enterprise Search kallas nu Magic Quadrant för Insight Engines.

Detta illustrerar förändringen i hur sök används idag. Omprofileringen är inte bara ett marknadsföringsknep – användningsområdena för sök som teknologi har helt klart förändrats och utvecklats. Du hittar hela rapporten på Gartners webbplats.

Om du vill ha en sammanfattning av hela rapporten, maila Ivar så skickar han en sammanfattning.

Findwise analys av Gartner Magic Quadrant för Insight Engine 2017