x

Search the Findwise web

Introduktion till programmering för 100 elever

Workshop i hållbarhet på we_change
Introduktion till programmering för 100 elever

Den 20-21 april deltog Findwise som partner i we_change-turnén, Sveriges största hållbarhetsinitiativ för gymnasieelever.

We_change når ut till över 7000 elever över hela landet och ger dem de verktyg och kunskaper de behöver för att skapa en mer hållbar framtid. Temat för we_change 2016 är FN:s 17 nya globala utvecklingsmål – the Sustainable Development Goals (SDG).

Datavetenskap och programmering är väsentliga delar, och ökar i betydelse, för att göra vårt samhälle smartare och alltmer hållbart. Genom we_change fick Findwise en unik möjlighet att introducera programmering till unga med olika bakgrund. Som partners gav Findwise fyra workshops om vikten av programmering för 100 elever, tack vare SDG # 5 Gender Equality och # 8 Decent Work and Economic Growth. Här fick eleverna en introduktion till programmering och de mångfaldsutmaningar som vår bransch står inför. Eleverna reflekterade över vilka hinder som försvårar för dem att lära sig programmering och föreslog lösningar på hur dessa hinder kan övervinnas.

För att kunna växa hållbart, som samhälle och bransch, behöver vi människor som har ett brett spektrum av perspektiv för att hitta olika lösningar. En av eleverna förklarade det väldigt bra: "När du skapar program för folket måste du vara folket."