x

Search the Findwise web

"God informationshantering bör vara första steget i alla digitaliseringsprojekt"

Findwise auktoriserad partner med Semantic Web Company
"God informations-hantering bör vara första steget i alla digitaliserings-projekt"

Findwise är auktoriserad partner med bland andra, Semantic Web Company. Deras produkt PoolParty Suite är världsledande inom sitt segment av knowledge engineering och semantic. I ett antal internationella projekt använder Findwise PoolParty Suite som en central del för kvalitetssäkrad informationsförsörjning i harmoni med analys- och sökfunktionalitet.

Varför är informationshantering viktigt?

När det gäller framväxande områden som data science, AI och machine learning är det väldigt viktigt att ha goda och hållbara informationsmodeller för att skapa förväntad automatisering och effekt. När det gäller sökdrivna applikation blir semantik och korrekt resursbeskrivning en central del för att öka precisionen i leveransen till slutanvändaren.

- Det talas idag mycket om digitalisering och automatisering av verksamheter. Efter att ha arbetat med information management i över 12 år har vi ett ansvar att utbilda våra kunder i vikten av att reda ut informationsröran. God informationshantering bör vara första steget i alla digitaliseringsprojekt, säger Fredric Landqvist, senior IM-konsult på Findwise.