x

Search the Findwise web

"'Frivillig' kommer att göra svenska Röda Korset bättre!"

En sökdriven applikation för planering, rapportering och uppföljning
"'Frivillig' kommer att göra svenska Röda Korset bättre!"

Frivillig är Röda Korsets digitala verktyg för att kunna schemalägga, administrera, följa upp samt rapportera all den verksamhet som bedrivs i Sverige.

Findwise har arbetat med Röda Korset i drygt ett år. Verktyget har tagits fram utifrån organisationens behov för att kunna göra rätt saker, på rätt sätt.