x

Search the Findwise web

Forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Findwise är en del av forskningsinitiativet LIM-IT inom Open Source
Forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Forskningsmiljön INFINIT vid Högskolan i Skövde stärks med hjälp av en ny enhet inom Open Source.

Forskningsprojektet LIM-IT är en fyraårig satsning inom området Open Source. Syftet med forskningen är att utöka kunskapen om effektiv förvaltning och lämpliga arbetsmetoder. Detta är viktigt för att stärka individers och företags förmåga att arbeta strategiskt med innovationer och framtida IT-lösningar.

”Förmågan att hantera Open Source- komponenter tillsammans med våra partners egna applikationer är en av framgångsfaktorerna för Findwise. Open source är också en förutsättning för att vi ska kunna utveckla avancerad programvara till våra kunder. En fortsatt utveckling av open source-domänen är viktig och vi ser LIM-IT som ett mycket intressant projekt för att lyfta dessa frågor.”- Bengt Rodung, CEO, Findwise AB