x

Search the Findwise web

Findwise tar emot Gazelle priset

Fyra år i rad har Findwise varit med på den prestigefulla Gazelle-listan

Findwise tar emot Gazelle priset

Findwise närmar sig 10 års jubileum nästa år och tar, för fjärde året i rad, emot Gazelle-priset genom att möta de tuffa kriterierna ytterligare en gång. I år tilldelas utmärkelsen till alla "Findwizards"!

Enligt Urban Hedström, en av grundarna, är framgångarna tack vare Findwise unika och begåvade personal!
"Vi har en speciell syn på personal och behov. Vårt arbete omfattar både befintliga och nya anställningar. Genom att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats kan vi behålla våra nuvarande talanger och locka till oss nya. Dessutom uppmuntrar vår värdebaserade organisation både kompetens och högt ansvar. Arbetet vi gör med Talant Management är grundläggande i alla våra beslut, både på operativ nivå och i diskussioner" - säger Urban Hedström.

Findwise har över 100 anställda där majoriteten är IT-konsulter. Trots bristen på IT-konsulter i Europa har Findwise lyckats attrahera både unga, drivna människor och erfarna experter.

"Om det inte var för alla våra Findwizards hade vi aldrig kommit så långt. Det är därför vi vill tillägna denna utmärkelse till alla personer som arbetar på Findwise Göteborg, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Warszawa "

Gazelle kriterierna:

  • Omsättning överstigande 10 MSek
  • Mer än 10 anställda
  • Minst dubbel omsättning vid jämförelse av första och senaste räkenskapsåret
  • Fortsatt ökad omsättning i tre år
  • Positiv rörelsevinst de senaste fyra räkenskapsåren
  • En organisk tillväxt, inte på grund av förvärv eller fusion
  • Bra övergripande ekonomi