x

Search the Findwise web

Findwise har skapat "Bästa söklösningen för SharePoint och Office365 2018"

Innovativa lösningar för verkliga affärsproblem
Findwise har skapat "Bästa söklösningen för SharePoint och Office365 2018"

Vi är stolta vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen som presenterades på European SharePoint och Office365 Community Conference i Köpenhamn.

Vad gör vår lösning "bäst"? För det första, använder vi kraften i Microsofts kognitiva tjänster för att automatiskt översätta dokument och automatiskt extrahera metadata från varje dokument. För det andra, är informationen hittbar - på olika språk, på ett mycket enkelt och effektivt sätt.
Från ett affärsperspektiv automatiserar vi interna processer hos kunden. Vi hanterar både översättnings- och metadataproblemet samt det allmänna problemet med att "hitta rätt information" (i det här fallet dokument).

- Att skapa intelligenta kombinationer av gedigna sökupplevelser och ny teknik, som Azure Machine Learning och kognitiva tjänster, öppnar nya och spännande möjligheter. Detta pris är en bekräftelse på att Findwise står i framkant med att använda nya tekniker i informationsutmaningar, för att skapa innovativa lösningar för verkliga affärsproblem. Mikael Wendelius, Findwise