x

Search the Findwise web

Findwise har satt miljömål

Och tagit emot ett miljödiplom
Findwise har satt miljömål

Findwise AB har tagit emot ett miljödiplom från Svensk Miljöbas. Detta innebär att vi har identifierat företagets miljöpåverkan, fastställt miljömål och genomfört åtgärder och processer för att minska företagets miljöpåverkan.

"Under verksamhetsåret 2014/2015 har vi arbetat för att implementera ett miljöledningssystem och miljödiplomet är ett kvitto på det arbete vi gjort. Nu har vi en bra grund och trovärdighet för att fortsätta vårt miljöarbete internt och externt" - säger Jessica Gold, Corporate Responsibility Coordinator.