x

Search the Findwise web

EVRY förvärvar Findwise för att utöka kapaciteten inom kognitiv analys och avancerad sökteknik

Mot nya höjder - med sök, analys och kognitiva tjänster
EVRY förvärvar Findwise för att utöka kapaciteten inom kognitiv analys och avancerad sökteknik

EVRY har förvärvat Findwise AB, en ledande nordisk leverantör av avancerade sök-, analys- och Big Data-tjänster. Tillsammans får EVRY och Findwise en ökad kapacitet att leverera nya innovativa tjänster som hjälper våra kunder att komma till nya insikter och fatta beslut snabbare med mer precision.

Idag har teknik byggd på artificiell intelligens och robotik utvecklats till att bli grunden för många organisationers digitala resa. Tekniken har kommit närmare verksamheten. För kunderna innebär detta att de med hjälp av avancerad analys kan automatisera processer och fatta mer exakta beslut, snabbare.

“Genom att kombinera våra styrkor kommer vi att bli en drivande kraft på den attraktiva marknaden för avancerad sökteknik, avancerad analys, AI och Big Data. Våra kunder kommer att ha tillgång till skalbara system med förmåga att förstå, resonera och lära från data. Med kognitiva och sökdrivna tjänster kommer EVRY och Findwise tillsammans kunna hjälpa kunder att bli ännu mer relevanta i den digitala tidsåldern”, säger Björn Ivroth, koncernchef för EVRY.

Findwise har i mer än ett decennium arbetat med metodik och expertis gällande användning av sökteknik och artificiell intelligens för att hantera stora och ostrukturerade datamängder. Med EVRY:s starka kundbas och Strategic Design Lab’s kapacitet kommer vi att kunna frigöra vår fulla potential, snabbare. Vi kommer att ha fortsatt fokus på alla typer av informationsutmaningar för att ge kunder mer precisa insikter med direkta kopplingar till verksamhetsnyttan”, säger Catarina Gunneberg, vd för Findwise.

Läs mer om Findwise + EVRY

Om EVRY ASA
EVRY är en av Nordens ledande IT-service- och mjukvaruleverantörer och har cirka 10 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Varje dag använder mer än 5 miljoner personer i Norden lösningar som levereras av EVRY. Genom sin starka lokala närvaro och djupgående tekniska och kommersiella insikt är EVRY en drivande kraft för innovation och modernisering hos kunderna. EVRY redovisade en omsättning på 12,6 miljarder SEK under 2017 och har cirka 8 500 anställda i åtta länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu strax utanför Oslo, och bolaget är noterat på Oslobörsen. www.evry.com

Catarina Gunneberg, CEO Findwise (höger) & Kenneth Karlsson, SVP EVRY Digital (vänster)