x

Search the Findwise web

Ett hackaton för jämställdhet

Findwise introducerar programmering
Ett hackaton för jämställdhet

Findwise hade det stora nöjet att anordna ett hackaton tillsammans med organisationen Pepp!

Pepp är ett initiativ som strävar efter att få fler kvinnor in i tekniska yrken, exempelvis genom mentorsprogram. Totalt 35 kvinnor studerande på gymnasiet och universitet fick en introduktion till programmering av Findwise medarbetare. Under följande hackaton fick de koda ett antal olika uppdrag. För många av deltagarna var detta deras första erfarenhet av programmering och det var mycket uppskattat.

Findwise vill se en ökad mångfald bland de tekniska företagen och arbetar för att få fler unga, särskilt tjejer, in i IT-industrin.

Två studenter som programmerar på Findwise kontor.