x

Search the Findwise web

En digital bootcamp som gör oss (ännu mer) klimatsmarta

Breakit Impact Challange
En digital bootcamp som gör oss (ännu mer) klimatsmarta

Breakit Impact Challenge är en digital bootcamp som går ut på att göra det nya näringslivet klimatsmart – och på sikt klimatneutralt.

Findwise har arbetat med klimatrelaterade frågor sedan 2010. Under åren har vi introducerat:

  • källsortering
  • klimatkompensering
  • ekologisk frukost
  • elavtal från förnybara elkällor

Vi är mycket medvetna om och bekymrade över klimatförändringarna i vår värld idag. Därför vi vill göra mer!

"Att acceptera Breakit Impact Challenge ger oss ett bra tillfälle att prata om klimatrelaterade frågor på vår arbetsplats och förhoppningsvis sprida medvetenhet också efter arbetstid. Vi kommer att revidera allt klimatarbete vi tidigare gjort och se vad mer Findwise kan förändra i vår dagliga verksamhet för minimal klimatpåverkan ", Emilie Nordfält, Talent Manager Ansvarig, Findwise AB.