x

Search the Findwise web

Cloudera och Findwise – löser alla informationsutmaningar

Partnerskap med den största Hadoop-leverantören
Cloudera och Findwise – löser alla informationsutmaningar

Findwise har hanterat olika informationskällor och informationstyper sedan 2005. Partnerskap med en open source-baserad leverantör som tar itu utmaningen med informationsoreda går hand i hand med Findwises vision att skapa affärsvärde hos organisationer där information prioriteras.

Cloudera är den största Hadoop-leverantören och kan tillsammans med Findwise erbjuda organisationer lämpliga data-lake-lösningar. Dessutom strävar både Cloudera och Findwise efter att leverera högre affärsvärde än bara en data-lake-plattform. IoT, kund-/ produktinsikter och GDPR-relaterade lösningar är bara några exempel på värden som möjliggörs av en effektiv och smart datahantering.