x

Search the Findwise web

Bättre förutsättningar för sjukvårdspersonal

Med hjälp av det bästa inom medicinsk- och patientinformation

Bättre förutsättningar för sjukvårdspersonal

Findwise erbjuder nya sökdrivna lösningar till hälsovårdssektorn som samarbetspartners i ett nytt europeiskt konsortium, KConnect.

De toppmoderna semantiska söktjänsterna

Findwise erbjuder nu skräddarsydda lösningar som kan ge sjukvårdspersonal och forskare möjlighet att hitta (eller bli levererade) det senaste inom medicinsk litteratur, hälsoverkets riktlinjer och relevant patientinformation som för tillfället är dolda och oanvända i elektronisk text om hälsovård (EHR).

Denna information kan göras tillgänglig i personalens arbetsflöde av information och därmed säkerställa de bästa patientvårdsbesluten. Sådana informationsbehov kan till exempel innehålla det senaste i klinisk prövning eller information om de senaste genombrotten i viss behandling eller till och med information om hälso- och sjukvårdens riktlinjer om bästa behandlingar och vårdpraxis (inklusive drogdoseringsrekommendationer och varningar för läkemedelskombinationer). Med tillägget av text mining för EHR kan lösningar också omfatta relevant patientinformation (ofta dold djupt i journaler) eller nya insikter i kollektivt anonymiserade EHRs.

Förbättrad användning av relevant information

Findwise samarbetar för närvarande med Qulturum och Jönköpings län för att utveckla en lösning baserad på KConnect-tjänster. "Sådana tjänster kan komma långt i att förbättra patientvård och effektivitet genom förbättrad användning av relevant information"- säger Peter Voisey, Head of Research på Findwise.

Nyckeln till de nya tjänsterna är den semantiska förmågan hos söklösningar där sökordsfrågan utökas till att förstå relaterade begrepp och deras relationer för att få de bästa och mest relevanta sökresultaten.Tekniska och språkliga akademiska partners i KConnect-konsortiet menar att dessa tjänster, om de inte redan är skapade, kan utvecklas på alla av de 24 officiella europeiska språken.