x

Search the Findwise web

“Arbeta som IT-konsult. Du får mycket tillbaka!”

Findwise arbetar för att öka IT-intresset bland unga

“Arbeta som IT-konsult. Du får mycket tillbaka!”

Findwizard Karin Obermüller delar med sig av sin berättelse från drömmar om Opera till att bli programmerare på Findwise.

IT-verksamheten växer men bristen på systemutvecklare, IT-arkitekter och programutvecklare är enorm. Next Up vill tillsammans med DataTjej öka ungdomars och tjejers intresse för IT-utbildningar vilket förhoppningsvis leder till ett ökat intresse för IT-området i allmänhet. Detta ska uppnås genom att anordna tävlingen där ungdomarna kommer att arbeta med verkliga fall, skapade av verkliga företag.

Som ett partnerföretag till Next Up så var Findwise värd till "en dag på ett IT-företag" för en av klasserna som deltog i tävlingen. Programmeraren Karin Obermüller berättade om varför hon valt att jobba som IT-konsult:

"Du får mycket tillbaka, det är kul och du får jobba med fantastiska människor! Men det kan också vara väldigt tufft. Som kvinna i en bransch som domineras av män måste man ses och höras."

Findwise anser att dessa typer av initiativ som Next Up och nätverket DataTjej är mycket viktiga att stödja. Så att IT-verksamheten blir mer tillgänglig för tjejer, oavsett hur tuffa de är.

Findwizard Karin Obermüller berättar om jobbet som IT- konsult