x

Search the Findwise web

AI leder sök och Findwise mot toppen

Findwise i topp efter internationellt förvärv
AI leder sök och Findwise mot toppen

En av världens mest innovativa och ledande IT-bolag, Accenture, förvärvar amerikanska Search Technologies. Findwise är nu världens största leverantörsoberoende konsultbolag inom Sök och Sökdriven Analys.

Senaste årets digitaliseringstrend har undgått få. AI, machine learning och chatbots är bara några av de tekniker som, på mycket kort tid, kommit att förändra hur vi konsumerar information. Google var inte sena med att anamma utvecklingen och med stark kraft påverka hur sökresultat visualiseras idag. Resultat som visas efter en googling är sällan bara länkar till information, snarare svar på frågor.

Tillgängligheten av information är direkt kopplat till värdet av informationen och därmed organisationers möjlighet att förbättra sin verksamhet. Försäkringskassan vill med hjälp av sök och AI minska telefontider och säkerställa mer enhetliga bedömningar. Stena Line ser satsningen på AI inte bara som en möjlighet att förbättra verksamheten utan som ”en fråga om överlevnad”. Även i Stena Lines fall spelar tillgänglighet och det ökade värdet av information en central roll.

Findwise har i 13 år arbetat med över 1700 olika typer av informationsrelaterade projekt. Oavsett privat eller offentlig sektor, mängden av information eller huruvida informationen är strukturerad eller ostrukturerad så har vi alltid som mål att göra den värdefull. Som leverantörsoberoende och med dagens tekniska smörgåsbord av allt från Open Source till färdiga produkter ser vi enorm potential att skapa värde i ännu fler bolag, säger Christian Ubbesen, regionchef Findwise Stockholm.