x

Search the Findwise web

2016 års Findwise Enterprise Search och Findability Survey är nu öppen!

Den femte årliga Enterprise Search and Findability Surveyn
2016 års Findwise Enterprise Search och Findability Survey är nu öppen!

Utövare från cirka 250 organisationer, främst från Europa, har bidragit till tidigare undersökningar, där så många som 84 % hävdar att den fortsatta förbättringen av Findability är viktig för organisationen. Ambitionen för 2016 är att ytterligare öka undersökningens antal respondenter och dess geografiska räckvidd.

Undersökningsresultaten presenteras i en rapport som ger utövare och branschen en unik inblick i trenderna om hur sök används, hanteras och uppfattas i olika organisationer, stora och små, globala och lokala.
"Vårt mål är att rapporten ska ge inspiration både från undersökningsresultaten och bra fallstudier, men också att ge praktiska tips på hur man kommer igång och gör det framgångsrikt" - säger Mattias Ellison, Business Consultant på Findwise.

Rapporten för 2016 Enterprise Search and Findability Survey kommer att skickas ut till alla respondenter i oktober. Resultaten kommer också att presenteras på konferensen Findability Day i Stockholm den 27 oktober 2016.