Migrera från Google Search Appliance (GSA)

Google Search Appliance fasas ut. Så här byter du till open source i 4 steg

Som en befintlig hårdvaruklient kan du köpa ett års licensförnyelse under 2017. Men om du är intresserad av en förändring så följer här fyra viktiga steg för att byta till Apache Solr eller Elasticsearch.

1. Välj din värdlösning och servrar

Medan Google Search Appliance är redo att anslutas direkt så behöver Apache Solr och Elasticsearch implmenteras och hållas på servrar, på plats eller i molnet. Båda plattformarna är mycket skalbara och kan distribueras massivt.

Open source på plats
Servrar och hårdvarukrav är mycket beroende av antal dokument, dokumenttyper, användarfall och antal användare. Minne, CPU, disk och nätverk är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till. Både Elasticsearch och Apache Solr kräver att java körs.

Open source i molnet
Du kan också välja att köra Apache Solr eller Elasticsearch på en molnplattform.
För SolrCloud behöver du installera Zookeeper.

2. Definiera ditt schema och kartläggning

I Apache Solr och Elasticsearch kan fält indexeras och bearbetas olika beroende på typ, språk och användningsfall. Ett fält och dess typ kan definieras i Elasticsearch med hjälp av ett mappnings- API och i Apache Solr med schema.xml.

3. Ställ in dina anslutningar

Behöver du byta alla anslutningar? Svaret är nej. Anslutningar som skickar GSA-flöden kan behållas, men refactorera outputen för att matcha Elasticsearch eller Apache Solr indexeringssyntax. Om du använder GSA för att crawla webbplatser måste du antingen ompröva crawling som metod eller att använda en extern webcrawler (Norconex). I motsats till GSA så kommer inte Apache Solr och Elasticsearch med en webcrawler.

4. Skriv om dina frågor och hämta ny output

Alla vanliga sökfunktioner som filtrering, sortering och dynamisk navigering är standard i både Apache Solr och Elasticsearch. Parametrar och output (XML eller JSON) är emellertid olika, vilket innebär att frågor och front-end behöver anpassas till din nya sökmotor. Om du använder Jellyfish av Findwise så kommer frågor och output att vara ungefär lika och anpassningen innebär bara att spegla det som redan har gjorts.

Om Findwise

Vi är 100+ experter som designar och bygger lösningar för sök- och datadrivet beslutstöd. Med den senaste tekniken kan Findwise skapa magi i din organisation, oberoende plattform eller datamängd. Oavsett typ av organisation - global, nischad eller lokal – privat eller offentlig - finns det garanterat någon av våra 450 kunder med liknande utmaningar.