x

Search the Findwise web

Från sök till analys

Kombinera det bästa från Enterprise Search och traditionell BI. Användbarhet, datatillgång och omedelbara svar på affärskritiska frågor.

Hur ger du svar på affärskritiska frågor? Hur blir du mer proaktiv? Vi hjälper dig att förbättra lönsamheten, minska kostnaderna, effektivisera verksamheten och undvika fel. Endast fantasin sätter gränser!

Hur ska du börja?

För att lyckas med avancerad analys behöver du:

  • En plattform för att hantera stora mängder data - strukturerad och ostrukturerad
  • Omvandla Big Data till information som går att använda
  • Snabb presentation av korrekta svar på dina frågor

Vi har partnerskap med alla ledande analys- och Big Data företag och erbjuder expertrådgivning för plattformar som:

Vill du veta mer eller komma igång med analys?
Kontakta oss för mer information och inspiration Fredrick Clase.