x

Search the Findwise web

Framtidens Service Desk

Proaktiva svar leder till effektiv support

Digital transformation och den interna servicedesken

Hos de flesta organisationer finns idag initiativ för att skapa en digital servicedeskupplevelse, antingen för anställda eller för kunder. Scopet för populära självservicedesk syftar till att besvara "enkla och återkommande" frågor, effektivt. Denna typ av frågor, ofta förekommande och av olika användare, har vanligtvis enkla svar. Vår erfarenhet av Findwise är att förvånansvärt många av alla frågor som hanteras av en intern servicedesk kan kategoriseras som enkla och återkommande.

Framtiden är nu!

Trenden mot en digital och självbetjänande (intern) servicedesk blir mer och mer aktuell, i det korta perspektivet drivet av att fler människor än någonsin arbetar hemifrån.
Den negativa effekten av en dålig servicedesk som inte ger snabba och exakta svar kan vara betungande för verksamheten.

Läs om hur du kommer igång

Findwise erfarenhet inom detta område kan sammanfattas i tre utmaningar som måste lösas:

  • Ta kontroll över din data
  • Skapa en lämplig plattform
  • Gör det enkelt att hitta rätt svar

Om du vill veta mer om hur Findwise ser på dessa utmaningar och vilka lösningar vi tillhandahåller, tveka inte att kontakta oss.

Smart answers customer support