x

Search the Findwise web

Förverkliga din IoT-Idé med Arrow och Findwise

Leverera affärsvärde ur IoT.
8 september 08:30 till 11:00

Förverkliga din IoT-Idé med Arrow och Findwise

Göteborg
  • Hur kommunicerar IoT enheter i nätet. Vi går igenom lite olika IoT protokoll och hur kommunikationen sker med IoT gateways.
  • IoT enheter och olika protokoll och hur är det med säkerheten. Problematiken med att IoT säkerhet drabbar andra system.
  • Hur du använder Bluetooth-Tags tillsammans med ditt WiFi nätverk för att kommunicera och hitta enheter. Vi berättar om hur man kan fästa bluetooth tags på enheter i sin organisation som man behöver ha koll på. Hur positioneringen kan med hjälp av planritningar.