x

Search the Findwise web

Findwise + EVRY. Mot nya höjder med sök, analys och kognitiva tjänster

Findwise Ventures

Stödjer nya affärsmöjligheter i informationsområdet

Idag står många organisationer i alla typer av branscher inför utmaningar i och med digitaliseringen. De som lyckas använda sina informationstillgångar på ett effektivt sätt kommer att ha fördelar gentemot sina konkurrenter.

Findwise Ventures strävar efter att vara förstahandsvalet i att hjälpa organisationer att hantera den digitala omvandlingen och sina informationsutmaningar på nya, innovativa sätt. Vi erbjuder dig att ta del av våra programvaror, partnerteknologier och kompetensen hos våra många expertkonsulter och programutvecklare.

Efter mer än 10 år av konsultarbete och forskning har vi stött på många nya affärsidéer. En av de största framgångsfaktorerna för Findwise har varit möjligheten att fokusera på Enterprise Search och konsulttjänster för Findability. Kombinationen av detta fokus tillsammans med ett forum för att hantera alla nya idéer resulterade i Findwise Ventures.

Oavsett bransch, informationskälla eller teknik kan vi utveckla och marknadsföra produkter och tjänster, både för konsumenter och företag.

Vi är öppna för nya partnerskap. Om du vill förverkliga din affärsidé eller satsning på kortare tid, kontakta oss!