x

Search the Findwise web

Findability by Findwise

Resultatet efter nästan 15 år med Enterprise Search, informationshantering och sökdriven analys

Det handlar inte om att söka, utan om att hitta.
Vi ger rätt information till rätt person, vid rätt tidpunkt.

Våra Findability- dimensioner:

 • Affären
  Vi förstår vikten av och har en metod för att definiera och realisera syftet och önskade effekter av en Findability-lösning.
 • Användare
  Vi vet hur användarnas behov, färdigheter och förväntningar identifieras, definieras och prioriteras.
 • Information
  Vi förstår vikten av informationskvalitet.
 • Teknologi
  Vi skapar långsiktigt hållbara lösningar oavsett plattform.
 • Organisation
  Vi vet vilken organisation som krävs för att behålla en högkvalitativ lösning över tid.