x

Search the Findwise web

Data Findability

Hur blir man mer datadriven? Vi kan förvandla din organisations data till en lättillgänglig resurs möjligt att nyttja om och om igen, i enlighet med F.A.I.R.

Utmaningen:
Många organisationer som har startat resan mot digital transformation, har sett sina initiativ stranda på grund av brist på tillförlitlig, hittbar och återanvändningsbar data. Alltför mycket tid krävs till att preparera datan. Att gå från POC-stadiet till rubusta lösningar blir ofta omöjligt.

Enligt McKinsey misslyckas 70% av alla initiativ som syftar till Digital Transformation - Varför är det så?

Lösningen
Vi kan hjälpa dig att skapa rätt förutsättningar att bli mer datadriven genom ett program bestående av både aktiviteter och infrastruktur.

Tillsammans skapar vi ett effektivt ekosystem av verktyg som tillför struktur och värde till existerande databärande system. Exempelvis tvärfunktionella sökplattformar för att hitta och verktyg för kunskapsgrafer till att standardisera, koppla ihop samt berika data.

Värdet
Värdet blir att data blir en lätttillgänglig, lättöverskådlig resurs redo att användas av verksamheten när man behöver den. En plattform för demokratisering av data och information tvärs organisationen.

Din berikade data kan snabbt användas till att göra heltäckande 360-vyer för att skapa nya affärsmöjligheter eller stötta befintliga på ett sätt som du tidigare bara drömt om.

Din organisation startar en resa mot F.A.I.R. data. Inklusive strategier och verktyg för att göra din data Findable, Accessible, Interoperable och Reusable - det som många sammanfattar som hörnstenen i all Digital Transformation.

Vad behövs för att starta?

Behöver du och dina medarbetare inspiration för att starta eller är du redo att diskutera era affärsutmaningar?

Vi hjälper gärna till!

Relaterad läsning:
Starta resan mot datadriven transformation
- Data-driven business transformation

Hur AI, analytics och sökteknik funkar tillsammans
- Cognitive search

Teknik är kanske inte den enskilt vikigaste faktor för framgåmgsrika initiativ men vi kan verkligen hjälpa dig att navigera djungeln av bra produktleverantörer. Vi är teknikoberoende rådgivare och hjälper ofta våra kunder att välja teknik, vi uför även utveckling och teknisk konsultation för ett flertal plattformar såsom:

Villl du veta mer ?
Kontakta oss gärna för mer information !